Palvelut

Omakotitalojen, talousrakennusten, hallien yms. pääsuunnittelu
Rakennusten rakennesuunnitelmat materiaaleista; teräs, betoni, puu ja kevytsoraharkot
Lujuuslaskenta
Rakennusten kosteus – ja lämpötekninen suunnittelu
Omakotitalojen, talousrakennusten, hallien yms. rakennusaikainen vastaava työnjohto
Esimerkiksi: Muuttovalmiissa omakotitalokohteissa talotoimittajan työnsisällön valvonta
Omakotitalojen, talousrakennusten, hallien yms. arkkitehtisuunnittelu (rakennuslupasuunnitelmat)

Kohteet

Uudis-, saneeraus ja laajennussuunnittelu
Talopakettien sisällön vertailu tarjousvaiheessa
Rivi- ja paritalot väestönsuojineen
Betoni- ja puurunkoiset hallit
Autotallit, autokatokset, varastot, pihamajat ja loma-asunnot

Eri suunnittelijoiden ja valvojien tehtävien kuvaus

Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuualueet : Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osiossa A2 ja RT-kortissa 10-10764 on varsin kattavasti määritelty pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu kokonaisuudessaan. Pääsuunnittelijan vastuualueisiin kuuluvat mm.: Rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta huolehtiminen. Huolehtia siitä, että jokaisella suunnittelijalla on käytettävissä tarvittavat ristiriidattomat ja ajan tasalla olevat lähtötiedot. Huolehtia osaltaan siitä, että laaditussa aikataulussa on varattu suunnittelulle riittävästi aikaa. Huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus.
pdf 1 palvelut

Rakennesuunnittelu:Pdf palvelut sivulle

Rakennustekniseen suunnitteluun kuuluvat perustus-, runko-, ja rakenneratkaisujen kehittäminen, rakenteiden mitoitus sekä rakennuksen toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtiminen. Rakennesuunnitelmat sisältävät lujuuslaskelmat ja piirustukset. Lujuuslaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys, kun taas piirustuksissa esitetään rakenteiden mitat ja leikkauskuvat. Lisäksi piirustuksissa esitetään detaljeja, joissa voidaan kuvata esimerkiksi rakenteiden liitoksia sekä lämmön-, kosteuden- ja vedeneristysratkaisuja.

pdf 3

Arkkitehtisuunnittelu:

Rakennussuunnittelun osa-alue, joka käsittää rakennuksen yleissuunnittelun; rakennuksen sijoittelun, ulkoasun, muodon ja tilojen suunnittelun. Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on erikoissuunnittelijoiden tukemana yhdistää tilaajan tavoitteet paikan vaatimuksiin.

Vastaavan työnjohtajan keskeiset tehtävät: Vastaavan työnjohtajan tehtävistä määrätään Maankäyttö ja rakennuslaissa ja asetuksessa ( MRL 122 § ja MRA 73 § ). Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm.: Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille ja että rakennustyö suoritetaan luvan mukaisesti noudattaen rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia tarvittaviin toimiin ryhtymisestä, mikäli rakennustyön aikana havaitaan puutteita tai virheitä. Vastaava työnjohtaja huolehtii, että luvassa määrätyt katselmukset pidetään riittävän ajoissa. Vastaava työnjohtaja huolehtii, että työmaalla on käytettävissä kaikki tarvittavat hyväksytyt ja ajan tasalla olevat erityissuunnitelmat.

Klikkaa yhteystieto sivulle!

Maksuton alkuneuvonta!

Ota yhteyttä ja sovitaan aika!

Klikkaa yhteystieto sivulle!

Lyhyesti

Lyhyesti kerrottu esimerkkitapaus pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan palvelusta palkkaushetkestä rakennuksen käyttöönottokatselmukseen asti. Vakiopalveluihini kuuluu mm. seuraava sisältö:

Rakennuttajan palkattuani minut teemme talopakettien vertailua yhdessä ja kilpailutamme eri toimittajia ja urakoitsijoita. Löydettyämme rakennuttajalle parhaimman vaihtoehdon alkaa varsinainen rakennuslupa-aineiston työstäminen. Rakennuslupasuunnitelmien kommentointi / tekeminen kuuluu myös pääsuunnittelijan tehtäviin. Saatuamme pääpiirustukset valmiiksi täytämme rakennuslupahakemuksen liitteineen yhdessä.

Rakennusluvan ollessa käsittelyssä suunnittelemme aikataulua sekä työmaajärjestelyjä yms. ja kilpailutamme hankkeessa tarvittavia urakoitsijoita.

Rakennustöiden alkaessa alkavat varsinaiset vastaavan työnjohtajan tehtävät. Rakennustöiden aikana vierailen työmaalla tarkastusten, neuvonnan ja palaverien merkeissä kohteesta riippuen yleensä noin 30-50 kertaa.  Rakennustyön aikana opastan ja neuvon rakennuttajaa myös kaikessa mahdollisessa missä hän kulloinkin apua tarvitsee. Lisäksi hoidan yhteydenpidon rakennustarkastajien suuntaan ja hoidan katselmusten tilaamiset.

Rakennuksen käyttöönottokatselmuksen lähestyessä annan ohjeet tarvittavista asiakirjoista ja muista rakennuksessa valmiina oltavista asioista ennen katselmuksen tilausta. Käyttöönottokatselmuksen jälkeen en enää oma-aloitteisesti vieraile rakennuksella, mutta kutsuttaessa tulen toki paikalle.

Työt hoidan urakkapalkalla ja lisälaskuja ei tule ilman erillistä sopimusta; esim talousrakennuksen pääpiirustukset myöhemmässä vaiheessa on lisätyötä, mutta joku neuvonta käynti käyttöönottokatselmuksen jälkeen ei ole. Palkkio sisältää myös kilometrikorvaukset.

Edellä olevista tehtävistä kerron tarkemmin rakennuttajan kanssa pidetyssä ensimmäisessä tapaamisessa. Tässä tapaamisessa kartoitan asiakkaan toiveet ja vasta tämän jälkeen annan urakkatarjouksen työstäni.